Om oss

Drøbak Vaskeri AS er en VTA-bedrift (Varig tilrettelagt arbeid) som tilbyr arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. De ansatte er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides en arbeidskontrakt som legges til grunn for arbeidsforholdet. Personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging kan være aktuelle søkere. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Det er bedriftens ansvar å tilby den enkelte et tilrettelagt arbeid. Antall tilrettelagt plasser bestemmes av NAV Akershus. Drøbak Vaskeri AS har i dag 19 godkjente plasser.

 

Drøbak Vaskeri AS ble etablert i 1993, og er 100% eid av Frogn kommune.

 

Visjon
Drøbak Vaskeri AS skal skape verdier, trygghet, samhold og utvikling, for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

 

Formål
Vår bedrift skal gi ansatte med nedsatt funksjonsevne et meningsfylt og verdiskapende arbeid, gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver.

 

Søknadsprosedyre
For innsøking til Drøbak Vaskeri AS, kontakt ditt lokale NAV kontor, som vil foreta en vurdering av ditt behov og om Drøbak Vaskeri AS er det rette tilbudet til deg.

 

Ønsker du mer informasjon
Ta kontakt med Anders Rodt på tlf. 64 93 70 11 el. anders@drobakvaskeri.no