Drøbak Vaskeri AS er en VTA bedrift (varig tilrettelagt arbeid) med formål å skape varige arbeidsplasser for personer som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinært arbeid. Virksomheten er underlagt retningslinjer og regelverk for arbeidsmarkedstiltak.


Vi utfører de fleste former for vask av tekstiler for privatmarkedet, næringslivet, offentlig institusjoner og annen offentlig virksomhet. Våre kunder ligger i Akershus, Oslo, Østfold. Vi driver også internpostkjøring for Frogn kommune.

Drøbak Vaskeri AS er eQuass sertifisert!

Her kan du lese mer om eQuass